ima címkével jelölt bejegyzések

A MRETZS éves imatémái

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata éves imatémái elé

Szétszórattunk a világ négy égtája felé, de Isten kegyelme lélekben összetart. És minden megvalósuló emberi kapcsolatban adatott számunkra az evangéliumi parancs: ” Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok ” ( Jak. 5,16 ).

“Amit könyörgésetekben kértek, azt megkapjátok, ha hittel kéritek” ígérete pedig páratlan lehetoség a hívo református ember számára. Ezért tudja környezetéért, egyházáért, népéért, sot a teremtett világért való felelosség boldog terhét magára venni.

Így bocsátjuk a MRETZS tagegyházainak, hívo népének rendelkezésére ezt a 12 hónapra elosztott imafonalat, melyben egy-egy régió egyházi életébol adunk ízelítot. A kérések és hálatémák, pedig abban segítenek, hogy életükbe, örömeikbe és gondjaikba is betekinthessünk.

Kérjük a tagegyházakat, egyházi lapjaikban, körleveleikben közöljék le, gyülekezeteikbe juttassák el az imaprogramot és a vasárnapi istentisztelet hírdetési alkalmán olvassák fel az arról az egyházról való tájékoztatót, amelyért imádkoztak, és a másolatát lehetoség szerint osszák ki a hívek között. Hisszük, hogy az imádság szálai Isten kegyelmébol még inkább össze fognak kötni bennünket.

Természetesen azzal a tudattal bocsátjuk a nyilvánosság elé, hogy minden újabb információt, imakérést, illetve köszönetet örömmel fogadunk.

Segítsen bennünket imádságaink elmélyítésében Megváltó Urunkba vetett hitünk, nem felejtve, hogy “Aki hálával áldozik, az dicsoít engem”.

Ámen.

 • A Magyarországi Református Egyház imatémái
  • A Dunamelléki Református Egyházkerület imatémái:
  • A Dunántúli Református Egyházkerület imatémái:
  • A Tiszáninneni Református Egyházkerület imatémái:
  • A Tiszántúli Református egyházkerület imatémái:
 • A Romániai Református Egyház imatémái:
  • Az Erdélyi Református Egyházkerület imatémái:
  • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület imatémái:
 • A Kárpátaljai Református Egyház imatémái:
 • A Szlovákiai Református Egyház imatémái:
 • A Kis-Jugoszlávia és Horvátország református egyházai imatémái:
 • A Nyugat-Európai Magyarnyelvu Református Lelkigondozó Szolgálat imatémái:
 • Az Amerikai Magyar Református Egyházak imatémái:
  • Az Amerikai Magyar Református Egyház imatémái:
  • A Kálvin Egyházkerület imatémái:
  • A Kanadai Református Egyház imatémái:
  • A Dél-Amerikai Református Egyház imatémái:
 • Az Ausztrália Magyar Református Egyházak közösségének imatémái:

Bővebben…