Liturgia címkével jelölt bejegyzések

Közös liturgia

 • A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje
 • A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje kereszteléssel
 • A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje úrvacsorával

A vasárnap délelõtti istentisztelet rendje

(Amikor a harangozás abba marad, gyülekezõ ének, vagy orgona elõjáték hangzik.)

1. Invokáció.

 • Az istentisztelet nem történhet Isten segítségül hívása nélkül. Ezért ennek elején ott kell lennie az invokációnak:

  „A mi segítségünk (vagy segedelmünk) legyen Istentõl, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten. Ámen.”

  Az invokációra a gyülekezet feláll, hogy kifejezze Isten elõtti tiszteletét.
  Az invokáció nem a lelkipásztor magánügye. Ezért az Ámen-re (itt is és mindenütt)
  A gyülekezet hangosan feleli: ÁMEN.

 • 2. Apostoli köszöntés és a gyülekezet válasza. Bővebben…