Magyar Református Egyház címkével jelölt bejegyzések

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata alkotó tagjai

 • Dunamelléki Református Egyházkerület 1092 Budapest,IX.ker., Ráday u. 28.
 • Dunántúli Református Egyházkerület 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 26.
 • Tiszáninneni Református Egyházkerület 3501 Miskolc, Kossuth u. 17.
 • Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
 • Az Erdélyi Református Egyházkerület 3400 Kolozsvár /Cluj/str. Bratianu nr. 51.
 • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 3700 Nagyvárad /Oradea/ str. Kalvin nr 1.
 • A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Komarno, Jókai u. 33.
 • A Kárpátaljai Református Egyház 295510 Beregszász, Hmelnickij u. 9.
 • A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház 24323 Feketics u. Bratstva 26.
 • Horvátországi Református Egyház R.V. Macek 6.
 • Szlovéniai Református Egyház 69207 Szécsiszentlászló /Motvorjevci, Prosenjakovci
 • Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozó Szolgálat NL-2501 HE Den Haag P.O.B.10.249 Hollandia és
  A Nyugateurópai Magyarnyelvû Református Lelkigondozó Szolgálat 43 S-226 57 Lund, Jordalbalksv Svédország
 • Az Amerikai-Magyar Református Egyház 13 Grove street Poughkeepsie N.Y. 12601 USA
 • A Kálvin Egyházkerület 493 Amboy Avenue, Perth Amboy N.J. 08861 USA
 • A Kanadai Magyar Református Egyház 185 Marshall Avenue, Delhi Ont. N4B 1B
 • A Dél-Amerikai Magyar Református Egyház C.Ramon Freire 1739, 1426 Buenos Aires Argentina
 • Az Ausztráliai Magyar Református Egyházak Közössége 76 Rosehill Rd. Lower Plenty 3039 Victoria, Ausztrália

 

Az alkotó tagok képviselõi:

a.) tisztségüknél fogva a tagegyházak mindenkor hivatalban levõ püspökei és fõgondnokai. Püspöki tiszt nem léte esetén lelkészi és világi elnöke. Akadályoztatásuk esetén a hivatkozott személyek hivatali helyettesei járnak el.

b.) a tagegyházak által 6 évre megválasztott küldöttek,- fele részben lelkészi,- fele részben világi küldöttek az alábbi számarány szerint: Bővebben…